Friday, September 12, 2014

PANUKALANG PASUMALA SA IMBESTIGASYON NG NANGYARI & MANGYAYARI
--ni E. San Juan, Jr.I. Unang Pagsubok

1.  Ang taong nagigipit.

2.  Hanggang maiksi ang kumot.

3.  Kung hindi ukol.

4.  Tuso man ang matsing.

5.  Batu-bato sa langit.

6.  Walang unang sisi.

7.  Paglukso'y patay.

II. Pangalawang Pagsubok


1.  Ang lumalakad nang mabagal.

2.  Kapag may isinuksok.

3.  Ang sakit ng kalingkingan.

4.  Ang hindi lumingon sa pinanggalingan.

5.  Biru-biro kung sanglan.

6.  Hindi pa ipinaglilihi.

7.  Pag ang tubig ay matining.

8.  Naghahangad ng kagitna.

9.  Huli man daw at magaling.


III.  Pangatlong Pagsubok

1.  Itinutulak ng bibig.

2.  Huwag kang magtiwala sa guhit.

3.  Ang laki sa layaw.

4.  May pakpak ang balita.

5.  Huwag kang maglaro ng sundang.

6.  Walang pintarong bayawak.

7.  Pag-apaw na ang salop.

8.  Nakikita ang butas ng karayom.

9.  Pagbundat na ang linta.

10.  Walang matimtimang birhen.

11.  Pagkahaba-haba ng prusisyon.

12.  Aanhin pa ang damo.

13.  Sa lagay mapagkikilala.


IV.  Pahabol na Pagsubok


1.  Di man makita ang ningas.      2.  Wika o batong ipukol mo.

3.  Pag may itinanim.        4.  Walang tumaban ng palayok.

5.  Di lahat ng kumikinang        6.  Labis sa salita.

7.  Kaning isinusubo mo.       

8.  Anak na pinaluluha.

9.  Kung ano ang tugtog.       

10.  Walang salaping sukat maitimbang.

11.  Daang patungo sa langit.   

12.  Ni hindi makatatawid ng karagatan. --##

No comments: