Wednesday, March 23, 2016


DULA:  Ganoon kami noon, paano kayo ngayon? Ganyan kami bukas….

[Puwedeng isang Akto, marahil 3 Tagpo, walang kontrabida o wakas]Ano ba ang dinaramdam mo?

Masakit.

Ano ang iniisip mo?

Halikan

Ano ang inaasahan mo?

Makaraos


Paano tayo magtataglay ng malaya't nagsasariling pagkatao?

Nilooban ng taga-labas, kaya kailangang magpasiya

kung hindi ngayon, kailan pa?