Wednesday, April 15, 2015

PUBLISHED THIS MARCH 2015


LUPANG HINIRANG, LUPANG TINUBUAN:
Mga Sanaysay sa Kritika, Kasaysayan, at Politikang Pangkultura

ni E. SAN JUAN, Jr.
Profesorial Lecturer, POLYTECHNIC UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES

No comments: