Monday, November 03, 2014

MULA FATIMA HANGGANG LACUB, ABRA

AANHIN PA ANG DAMO NG GRASYA KUNG....?

ni E. SAN JUAN, Jr.


Napasaglit kami sa Cova da Iria, Fatima, Portugal,
    bahagi ng isang turistang grupo, nang mabalitaan namin
        ang kabuktutang nangyari sa Lacub, Abra, Setyembre 4-6, 2014.

Diumano'y nagpakita ang Birhen sa tatlong pulubing pastol
    noong 13 Mayo 1917, kalagitnaan ng madugong digmaan
        sa Europa noon. Inatasan silang magdasal...
Ngayon ang Fatima ay dambanang alay sa kapayapaan, sa kapatiran
    ng sangkatauhan....
Naitanong ko sa puntod ng mga pastol sa basilica:
                Kapayapaan at kapatiran sa Lacub, Abra?

Tinortyur at pinatay si Engineer Fidela Salvador, dalubhasang imbestigador ng     Cordillera Disaster Response and Development Services. Dinurog ng mga     sundalo ang kanyang bungo't katawan. 

Tinortyur at nilapastangan si Recca Noelle Monte, pulang mandirigma, ninakaw     pati utak ng katawang niluray, butong pinagbali-bali....

Nilapastangan din sina Arnold Jaramillo, Noel Viste, at ilan pang biktima ng 41     Infantry Battalion ng 5th Infantry Division ng AFP.

Paano kaya maipagdadasal sa Birhen ng Rosaryo ang kasuklam-suklam na     kabangisang iniasal ng gobyerno?
                    Magdasal upang matapos ang kalupitan?

Sa halip magdasal, nag-piket ang pamilya't kamag-anak ng mga nasawi sa harap     ng AFP headquarters sa Camp Aguinaldo.

Baka sakaling mapansin sila ng Birhen, anong malay natin kung dumaramay     tayo sa mga biktimang tulad nina Jennifer Laude, Rosario Baluyut,     Gregan Cardeno, atbp.

Baka maging turistang himpilan ng Pasyon ang Lacub, Abra....


###

No comments: