Wednesday, July 02, 2014

3 AKDA

3 AKDA
_______________________________________________

NABURANG TULA NI ALEJANDRO G. ABADILLA

_______________________________________________________________________

NADINIG NA BIGKAS NG ISANG AKDA NI AMADO V HERNANDEZ

Kung tuyo na ang luha mo Kung tuyo na ang luha moKung tuyo na ang luha mo Kung tuyo na ang luha mo
Kung tuyo na ang luha mo Kung tuyo na ang luha mo
Kung tuyo na ang luha mo Kung tuyo na ang luha mo
Kung tuyo na ang luha mo Kung tuyo na ang luha mo
Kung tuyo na ang luha mo Kung tuyo na ang luha mo
Kung tuyo na ang luha mo Kung tuyo na ang luha mo
Aking bayan
Aking bayan
Aking bayan
Aking bayan
Aking bayan
Aking bayan

____________________________________________________________

BINURANG TULA NI BENIGNO R. RAMOS


Ibig kong makita ang isang


No comments: