Friday, November 01, 2013

PAGPUPUGAY KAY HEDY LAMAR

KUMPISAL  KAY  HEDY  LAMAR

Tulang Konseptuwal ni E. San Juan, Jr.
 No comments: