Saturday, June 30, 2012

PARABOLA NG TADHANA
PAGBABALANGKAS  SA  PARABOLA NG TADHANANabigo sa nais at nasa, umarteng kontrabida
Bumaling ang alibughang ulo ng artistant balakyot

Sa sikmurang nginatngat nagkamalay ang hayop
Tumutol kaya ikinulong, sa bugbog tumindi’t tumingkad

Naubos ang mitsa ng pagtitimpi’t pagtitiis
Inantig ang di matinag na budhing isinupil

Nabigo   di malunok ang pulotgatang singaw ng lagim
Tumikom ang palad   umaasa pa rin sa kahariang ipinangako

Sa bawat himaymay ng sugat nakintal ang pagkakanulo
Sumigid sa gunita ang ngiti ng palabirong katalik

Sumupling  namukadkad ang halimuyak ng nalusaw na buto
Upang magbunga’t umani ng biyayang pinakawalan

Tigil sa hagulgol, aking Musa, kusa kang lumagay
Sa yapak ng  mutya’t  humalik sa abo’t apog ng muling pagkabuhay.

 ---E. SAN JUAN


No comments: