Thursday, May 21, 2009

IPAGPATULOY ANG PAKIKIBAKA NI KA BEL--HOMAGE TO CRISPIN BELTRAN, HERO OF THE PHILIPPINE REVOLUTION

PAMANA NI KASAMANG CRISPIN BELTRAN, BAYANI NG ANAK-PAWIS


ni E. San Juan, Jr.

Kinabukasang ligtas sa barbarismo ng Kapital –

Maari, Oo, pagkat ninanais, ninanasa, minimithi, pinapanaginip....

Sang-ayon kami, Ka Bel, kinakailangan ang binabagong daigdig

Na sumasalubong sa iyong pagtawid sa kabilang ibayo: Mabuhay ka!

No comments: