Tuesday, May 15, 2007

SANA'Y MAUNAWAAN NATIN KAPWA


NAWALANG E-MAIL NA HINDI NAIPAABOT MULA SA ISANG NALIMOT NA POOK SA MASALIMUOT NA LANSANGAN NG DEN HAAG, NEDERLANDS

Ipagpatawad mo ang kabaliwan...

Naligaw ang kaluluwa ko at bulag na lumapit sa mutyang walang pansin
kamalaya'y nakatutok
sa paraisong darating...
--ikaw na darating, dinggin sana ang pagsamo kong
sa kasalukuyang kirot at hapdi,
awa at unawa sana'y magtalik sa risomang bumuka sa iyong mga labi

marahil sa isang panaginip ng tag-sibol
sa panahong lumaya na tayo sa ating mga katawan, yapos ang biyayang

lunas ng kamatayang walang sawa sa paghihintay

handog ang ngitng di ko nasilayan

kalakip ang halik ng walang katapusang tag-lagas....

--ni E. SAN JUAN, Jr.

No comments: